NEWS & UPDATES : 1. विद्यार्थी भर्ना गराउने सम्बन्धमा (जि.शि.का. सबै)2. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा3. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)4. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना5. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड

Reports

S. N. Name Type Size View
1अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७३।०७४application/pdf5.27 Mb
2NFEC Status Report 2015-16application/pdf1.74 Mb

1

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer