NEWS & UPDATES : 1. dsa2. asd3. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)4. सम्मान गरिएकाे5. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना6. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड7. सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण8. विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Journal

S. N. Name Type Size View
1कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४application/pdf1.02 Mb
2साक्षरता विशेषाङ्क २०७२application/pdf9.14 Mb
3नीति तथा निर्देशिकाहरुको सँगालोapplication/pdf2.86 Mb

1

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer